Om Angelica


Livet är en spännande resa som ger oss möjligheter att utvecklas och förändras hela tiden.
Förändringen sker inifrån och ibland krävs både mod och tillit för att våga.
Men den inre längtan att följa det som känns rätt i själen är en stark kompass. Ibland behöver

man gå lite omvägar för att möta det som är meningen. Inget händer av en slump eller tillfällighet utan har en mening.

Du har hittat till den här sidan och är kanske på en plats i livet där det är mycket som sker och du känner dig vilsen. Ditt sinne och din själ vill komma i balans. Allt i universum är energier och vibrerar i olika frekvenser. Före ett möte tonar jag in på din frekvens och målar en bild som du får med dig. 
 Intuitivt och öppet låter jag mig vägledas för att förmedla det som kommer till mig. 

                       Angelica

 


 " Do not feel lonely , the entire universe is inside you" Rumi 


 "When you live guided by intuition rather

than thought, your life dances like writing on water, fresh and untraceable"

Mooji